Plan Mszy świętych kolędowych

INTENCJA:
O opiekę Matki Bożej Piekarskiej, Boże błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i miłość w rodzinach, wzajemny szacunek i troskę o siebie nawzajem w relacjach sąsiedzkich.

27.12.2021 godz. 18:00 ul. Pszczyńska, Kopalniana, Przemysłowa 2, Poprzeczna, Międzyrzecka, PKO i Leśniczówka
28.12.2021 godz. 18:00 ul. Mokra, Krótka, Graniczna, Górnicza 48 i 50, os. Pod Sosnami
29.12.2021 godz. 18:00 ul. Przemysłowa i Lipowa
30.12.2021 godz. 18:00 ul. Brzozowa, Cisowa i Dębowa
02.01.2022 godz. 16:00 ul. Klonowa, Leśna i Słoneczna
06.01.2022 godz. 16:00 ul. Górnicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
07.01.2022 godz. 18:00 ul. Górnicza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16
08.01.2022 godz. 18:00 ul. Górnicza 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24
09.01 2022 godz. 16:00 ul. Górnicza 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 i 33
15.01.2022 godz. 18:00 ul. Górnicza 34, 35, 42,43, 44, 45 i 46

Spowiedź przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego 2021

Od poniedziałku do piątku pół godziny przed mszą świętą, ponadto:
18.12 sobota: 7:30-8:00, 17:00-18:00
19.12 niedziela: 7:30-8:00, 9:00-9:30, 10:30-11:00, 17:00-18:00
20.12 poniedziałek: 7:30-8:00, 16:00-18:00
21.12 wtorek: 7:30-8:00, 16:00-18:00
22.12 środa: 7:30-8:00, 16:00-18:00
23.12 czwartek: 7:30-8:00, 16:00-18:00
24.12 piątek: 7:00-8:00
PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH NIE SPOWIADAMY.

Życzenia Arcybiskupa Wiktora Skworca dla górników

Drodzy Bracia Górnicy wraz z Rodzinami!
Z okazji patronalnej uroczystości świętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom zatrudnionym górnictwie i w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz górnictwa składam szczere życzenia pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej, ale jakże koniecznej pracy.
Również w tym roku świętej Barbarze polecamy w modlitwie wszystkich związanych z przemysłem wydobywczym, zwłaszcza pracujących pod ziemią! W trudnym dla branży górniczej okresie niepewności i zmian przekazuję Wam zapewnienie o wsparciu i duchowej bliskości! Nie tracimy nadziei i wiary w to, że konieczne zmiany zostaną przeprowadzone w duchu społecznej solidarności! Dlatego w aktualnej sytuacji nie może zabraknąć kół ratunkowych: solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej.
Słowa, które wypowiedziałem podczas zeszłorocznej Mszy św. barbórkowej są wciąż aktualne i godne powtórzenia. Jestem głęboko przekonany, że redukcja zatrudnienia, związana z zamykaniem kopalń „powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i być wsparta programem osłon socjalnych, wypracowanych w dialogu z partnerami społecznymi, których zadaniem jest nie tylko obrona praw pracowniczych, lecz i partycypacja w procesach restrukturyzacji i modernizacji Górnego Śląska, zagłębia cennych wartości, które wraz z likwidacją górniczej branży nie powinny zaniknąć”.
Bracia Górnicy!
W imieniu wspólnoty lokalnego Kościoła życzę Wam wraz z Waszymi Duszpasterzami, abyście we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu, do którego razem z psalmistą wołamy: „Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą” (Ps 71,3); aby Wasz górniczy trud i wysiłek znajdowały uznanie i należny szacunek w oczach rządzących i całego społeczeństwa; abyście chronili wartości tak bardzo zakorzenione na naszej górnośląskiej ziemi – wiarę, rodzinę, niedzielę i miejsce pracy.
A wobec powracającego zagrożenia epidemicznego apeluję do Was o przestrzeganie norm sanitarnych, co będzie wyrazem troski o życie i zdrowie swoje, bliskich i kolegów z pracy.
Tradycyjnie wyrazy pozdrowień i wdzięczności składam na ręce Waszych żon i dzieci, wspierających Was w codziennej pracy. Pozdrawiam serdecznie zasłużonych emerytów górniczych. Pamiętam o inwalidach pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki, stali się ofiarami katastrof czy wypadków. Bożemu miłosierdziu powierzam tych, którzy ponieśli śmierć przy wykonywaniu pracy i Dziewięciu męczenników „Solidarności”, górników kopalni „Wujek”, którzy oddali swoje życie 40 lat temu.
Drodzy Górnicy i wszyscy związani z polskim przemysłem górniczym!
Niech dobry Bóg za pośrednictwem świętej Barbary udziela Wam wszystkim pomocy i bezpieczeństwa. Niech pomnaża osobiste i rodzinne szczęście oraz nadzieję na trwały pokój w naszym społeczeństwie, Ojczyźnie i w całej ludzkiej rodzinie. Niech nieustannie prowadzi Was drogami sprawiedliwości i miłości społecznej.
Raz jeszcze zapewniam Was o modlitwie i duchowym towarzyszeniu i bliskości. Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP
METROPOLITA KATOWICKI
Katowice, 4 grudnia 2021 roku
VD II – 115/21