CARITAS!

Sprawozdanie z działalności Zespołu Charytatywnego działającego przy kościele Matki Bożej Piekarskiej w Woli za rok 2019


Sprzedawaliśmy ciasto na Śniadanie Wielkanocne.
Z pozyskanych środków:

  • zorganizowaliśmy Śniadanie wielkanocne dla biednych, potrzebujących i samotnych,
  • zapewniliśmy osobom ubogim codzienny dostęp do chleba oraz wędlin i mięsa,
  • zakupiliśmy węgiel osobom, które tego potrzebują,
  • na przełomie listopada i grudnia zorganizowaliśmy akcję „Szlachetna Paczka”. W akcję włączyły się
  • szkoły i przedszkola wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu udało nam się zaspokoić potrzeby wielu potrzebujących osób z terenu naszej parafii jak i mieszkańców naszej gminy. Otrzymaliśmy dary w postaci: żywności, środków czystości, odzieży, pościeli i kuchenki elektrycznej.

Włączyliśmy się w akcję „Donbas”, gdzie zbieraliśmy zabawki, oraz słodycze dla dzieci z Donbasu.

Pomogliśmy doposażyć w pralkę, zmywarkę, mikrofalówkę, kuchenkę elektryczną, wyposażenie kuchni mieszkanie dla młodzieży z zespołem Aspergera. (Młodzież otrzymała mieszkanie chronione w Bielsku – Białej, gdzie obecnie zaczną mieszkać i uczyć się żyć samodzielnie – bez udziału rodziców.)

Zorganizowaliśmy Wigilię dla osób potrzebujących i samotnych.

 Za pomoc otrzymaną od Was – dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Nie byłoby NAS – bez WAS.

PAMIĘTAJCIE – KAŻDE DOBRO UCZYNIONE PRZEZ WAS WRÓCI.

WIARA BEZ UCZYNKÓW MARTWA JEST!

                                                          ZESPÓŁ CHARYTATYWNY „CARITAS”
PARAFII MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ