Historia parafii

Początki parafii MB Piekarskiej w Woli sięgają 1987r. kiedy wraz z rozrastającym się osiedlem mieszkaniowym przy kopalni „Czeczott” wynikła konieczność wybudowania nowego kościoła.

W datach

13 X 1987r. Ks. Bp Damian Zimoń zlecił prowadzenie budowy kościoła w Woli na osiedlu 40-lecia PRL księdzu Bronisławowi Pali.
12 XII 1987r. Ksiądz Biskup nadał budującemu się kościołowi tytuł Matki Bożej Piekarskiej i ustalił odpust na niedzielę po 12 września.
25 IV 1988r. Poświęcono działkę budowlaną, a 2 VI 1988r. na fundamentach kaplicy ustawiono czwarty ołtarz Bożego Ciała i tam odprawiono po raz pierwszy mszę świętą.
25 IX 1988r. Ks. Bp Gerard Bernacki poświęcił tymczasową kaplicę pw. MB Piekarskiej. Rozpoczęto odprawianie regularnych nabożeństw.
16 X 1988r. Ks. Bp Damian Zimoń dekretem erygował tymczasową parafię pw. MB Piekarskiej przy budującym się kościele na osiedlu w Woli. Administratorem parafii mianował ks. Bronisława Palę.
16- 21 X 1988r. Odbyły się I misje prowadzone przez Ojców Sercanów.
4 XII 1988r. Odbyła się pierwsza Barbórka – homilię wygłosił kanclerz ks. Wiktor Skworc.
24 XII 1988r. W tymczasowej kaplicy odbyła się pierwsza pasterka odprawiona przez ks. B. Palę.
4 VI 1989r. Odbyła się po raz pierwszy uroczystość I Komunii św. Przystąpiło do niej 81 dzieci.
Liczba mieszkańców stale rosła i w szczytowym momencie życia parafii , w roku 1995, do I Komunii przystąpiło 320 dzieci.
10 IX 1989r. Odbył się pierwszy odpust, a uroczystości przewodniczył Ks. Bp J. Zimniak.
23 XII 1989r. Dekretem Ks. Bp Damiana Zimonia erygowana zostaje z dniem 1 stycznia 1990r. parafia pod wezwaniem Matki Bożej Piekarskiej. Proboszczem mianowany został dotychczasowy administrator ks. Bronisław Pala.
10-11 III 1990r. Pierwsza wizytacja Ks. Bp Gerarda Bernackiego.
Od wiosny 1990r. Rozpoczynają się zbrojenia fundamentów kościoła.
1 IX 1990r. Do parafii przybył pierwszy ksiądz wikary, którym był ks. Krzysztof Sontag.
W październiku 1992r. Na wieży kościoła umieszczono Krzyż o wysokości 7,5m.
8 IX 1994r. Ks. Bp Damian Zimoń poświęcił dzwony Maryja, Barbara i Krzysztof oraz wmurował kamień węgielny poświęcony przez ojca św. Jana Pawła II w Tarnowie 10.06.1987r.
18-19 II 1995r. Ks. Abp Damian Zimoń dokonał drugiej wizytacji kanonicznej parafii. 14 IX 1995r. księża zamieszkali na nowym probostwie.
W uroczystość św. Barbary w 1995r. msza św. w intencji górników została odprawiona w nowym kościele.
6 VI 1996r. W uroczystość Bożego Ciała, Ks. Abp Damian Zimoń poświęcił nowowybudowaną świątynię pw. Matki Bożej Piekarskiej i dokonał konsekracji kościoła.
21/22 I 2000r. Początki Roku Jubileuszowego zapisały się tragicznie w życiu parafii. Nieznani sprawcy dokonali włamania do naszego kościoła i profanacji Najświętszych Postaci.
Od wiosny 2000r. Odbywały się prace porządkowe wokół kościoła oraz sadzenie krzewów i układanie chodników.
14 I 2002r.  Zmarł nagle ks. Proboszcz Bronisław Pala.
15 I 2002r. Administratorem parafii został dotychczasowy wikariusz ks. Albert Rother.
2-3 III 2002r. Trzecią wizytację parafii przeprowadził Ks. Bp Gerard Bernacki.
23-25 marca 2007r. Odbyła się czwarta wizytacja kanoniczna Ks. Bp Józefa Kupnego.
8 VI 2008r. Ksiądz neoprezbiter Marcin Krzemień – pierwszy spośród naszych parafian – odprawił Mszę świętą prymicyjną.
15 maja 2011r. Mszę św. prymicyjną sprawował ksiądz Patryk Dąbrowski – kolejny nasz parafianin.
5 czerwca 2011r. Mszę św. prymicyjną odprawił ksiądz Krzysztof Franczak – nasz parafianin.
15 VII 2012r. Podczas Mszy świętej dziękczynnej za 13 lat pracy duszpasterskiej pożegnaliśmy ks. Proboszcza Alberta Rothera, który dekretem Ks. Abp Wiktora Skworca został przeniesiony do parafii MB Częstochowskiej w Rybniku Ochojcu.
29 lipca 2012r. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 oficjalnie powitaliśmy nowego proboszcza naszej wspólnoty ks. Bogumiła Mazurczyka, który dekretem Ks. Abp Wiktora Skworca, został skierowany do pracy w naszej parafii.
28 sierpnia 2012r. Po Mszy św. wieczornej dokonano przearanżowania ustawienia ławek w naszej świątyni. Można uznać to za symbol przejęcia funkcji gospodarza przez nowego Proboszcza. Odtąd trwają sukcesywne prace remontowe i porządkowe w kościele i jego otoczeniu.
5 – 7 IV 2013r. Odbyła się piąta wizytacja kanoniczna Ks. Bp Józefa Kupnego.
2 IX 2013r. W naszej parafii odbyła się uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego
i katechetycznego, a mszę św. sprawował Ks. Abp Wiktor Skworc.