Duszpasterze

Księża aktualnie posługujący w naszej parafii:

Proboszcz:
ks. Bogumił Mazurczyk (Dziekan Dekanatu Miedźna)

Wikary:
ks. Rudolf Reszka

Rezydent:
ks. Henryk Kafka (emeryt)