PLAN MSZY ŚWIĘTYCH KOLĘDOWYCH

INTENCJA:
O opiekę Matki Bożej Piekarskiej, Boże błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i miłość w rodzinach, wzajemny szacunek i troskę o siebie nawzajem w relacjach sąsiedzkich.

27.12.2021 godz. 18:00
ul. Pszczyńska, Kopalniana, Przemysłowa 2, Poprzeczna,
Międzyrzecka, PKO i Leśniczówka

28.12.2021 godz. 18:00
ul. Mokra, Krótka, Graniczna, Górnicza 48 i 50, os. Pod Sosnami

29.12.2021 godz. 18:00
ul. Przemysłowa i Lipowa

30.12.2021 godz. 18:00
ul. Brzozowa, Cisowa i Dębowa

02.01.2022 godz. 16:00
ul. Klonowa, Leśna i Słoneczna

06.01.2022 godz. 16:00
ul. Górnicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

07.01.2022 godz. 18:00
ul. Górnicza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16

08.01.2022 godz. 18:00
ul. Górnicza 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24

09.01 2022 godz. 16:00
ul. Górnicza 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 i 33

15.01.2022 godz. 18:00
ul. Górnicza 34, 35, 42, 43, 44, 45 i 46