Zgoda rodziców na udział w turnieju

Proszę wydrukować i dostarczyć na zawody podpisaną zgodę rodziców na udział w turnieju:

Zgoda rodziców