Intencje

Niedziela, 04.08.2019 XVIII Niedziela Zwykła
8:00 Za Parafian – ul Słoneczna 2, 4, 6
11:00 Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Machurów i ++ z rodziny (od córki z rodziną)
16:00 Za + Joannę Marcińską w r. ur. (od rodziców)

Poniedziałek, 05.08.2019
8:00 Za ++ Helenę i Bolesława Rysiów w r. śm., Jana Rysia i Pawła Ziębę i ++ z pokrewieństwa

Wtorek, 06.08.2019 Święto Przemienienia Pańskiego
18:00 Za + Krystynę Leńczyk w 30 dzień po śm. (od męża i dzieci)

Środa, 07.08.2019
8:00 Za + Bernadetę Siedlaczek

Czwartek, 08.08.2019 Wspomnienie św. Dominika, prezb.
18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw, MBP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i B. błog. dla Małgorzaty Bednorz oraz dla syna, synowej i wnuków

Piątek, 09.08.2019 Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
patronki Europy
8:00 Za + Annę Kozdrój (od kolegów z firmy ABUD)
Sobota, 10.08.2019 Święto św. Wawrzyńca, dk i męcz.
8:00 Za + męża Henryka Bednorza w 14 r. śm. oraz rodziców i teściów
14:00 Ślub Rzymski: Magdalena Iwańska – Krzysztof Stadnik
18:00 Za + Krzysztofa Cichonia w 1 r. śm.

Niedziela, 11.08.2019 XIX Niedziela Zwykła
8:00 Za + ks. Waldemara Szlachetkę i jego ojca Stanisława
11:00 Za parafian – ul. Słoneczna 18
11:00 Za + Leszka Lubońskiego w 30 dzień po śmierci
16:00 Do B. Op. Przez wstaw. MBP w int. trzech rodzin dziękując za dar życia prosząc o zdrowie dary Ducha Św. i opiekę Aniołów Stróżów

Poniedziałek, 12.08.2019
8:00 Za ++ rodziców Irenę i Józefa Krasoniów, brata Bolesława Krasonia, dziadków Marię i Franciszka Sosnów, Annę i Józefa Krasoniów, Floriana Sosnę i ++ z rodzin Krasoniów i Sosnów

Wtorek, 13.08.2019
18:00 Za ++ męża Mariana w r. śm., jego rodziców Jadwigę i Kazimierza, siostrę Krystynę, teściową Urszulę i szwagra Antoniego

Środa, 14.08.2019 Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.
8:00 Za + Wiesława Szpaka (od sąsiadów z klatki)
8:00 Za + Stanisławę Gut (od córki Mai z rodziną)

Czwartek, 15.08.2019 Uroczystość Wniebowzięcia NMP
8:00 W int. darczyńców i budowniczych III ołtarza na Boże Ciało prosząc o B. błog.
11:00 Przez wstaw. MB Wniebowziętej z podziękowaniem za przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla całej rodziny
16:00 Za parafian

Piątek, 16.08.2019
8:00 Za ++ Stanisława Wojciecha, dwóch synów Henryka i Stanisława, wnuczkę Sylwię
18:00 Za + Annę Kozdrój (od syna Marcina z rodziną)

Sobota, 17.08.2019 Uroczystość św. Jacka Odrowąża,
patrona archidiecezji
8:00 O B. błog. dla darczyńców i budowniczych I ołtarza na B. Ciało
18:00 Za + Sławomira Muszyńskiego w r. ur. i ++ z rodzin Muszyńskich, Fornolów i Wawrów

Niedziela, 18.08.2019 XX Niedziela Zwykła
8:00 Za parafian
11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o B. błog. dla małżonków i rodziny Renaty i Józefa w 35 r. śl.
16:00 Uroczyste chrzty:
I roczki: Stanisław Skrzypczyk