Odwiedziny Duszpasterskie 2018/2019

Sobota  01. 12   godz. 14.00

 1. Górnicza 35
 2. Górnicza 34, 33

Niedziela  02. 12  godz. 14.00

 1. Górnicza 28, 27
 2. Górnicza 32, 31, 30

Sobota  08. 12  godz. 14.00

 1. Górnicza 26, 25
 2. Górnicza 24, 23

Niedziela  09. 12  godz. 14.00

 1. Górnicza 21, 20
 2. Górnicza 22

Sobota  15. 12  godz. 14.00

 1. Górnicza 19
 2. Górnicza 18, 16

Niedziela  16. 12  godz. 14.00

 1. Górnicza 17, 14
 2. Górnicza 15, 13