Duszpasterze

Księża aktualnie posługujący w naszej parafii:

Proboszcz:
ks. Bogumił Mazurczyk

Wikary:
ks. Mateusz Kasprowicz