Dni Skupienia

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH W ROKU 2019

17.03.2019r.
03.06.2019r.
01.09.2019r.

Dni skupienia rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 16.00 w kościele
Matki Bożej Piekarskiej w Woli. Zakończenie planuje się na godz. 19.00.